Cantilever Rack Shaped Letters I

Cantilever Rack Shaped Letters I Design According To Japanese Industrial Standard

Cantilever rack shaped letters I is designed and made according to Japanese Industrial Standard. Cantilever rack can adjust spacing floor according to need to use.

 1. Hàng rào nhà kho

  Hàng rào nhà kho

  Hàng rào nhà kho bằng lưới thép có độ bền cao, kích thước và độ rộng ô lưới tùy theo mục đích sử dụng. Sản phẩm sử dụng cho nhiều hoạt động: rào kho, rào vườn, trang trại …
 2. Cantilever rack heavy cargo

  Cantilever rack heavy cargo

  Cantilever rack heavy cargo, arms strong support easy assembly, cargo storage size, safety and maximum efficiency.
 3. Commodity storage arm

  Commodity storage arm

  Commodity storage arm designed as strong arms, with the capacity to accommodate heavy cargo, Cargo curled, dedicated and convenience when storing.
 4. Cantilever rack - kệ tay đỡ

  Cantilever rack - kệ tay đỡ

  Kệ cantilever rack là dòng kệ tay đỡ với sự kết hợp chắc chắn giữa chân trụ và cánh tay đỡ chìa ra để lưu trữ hàng hóa, kệ được dùng để lưu trữ các loại sản phẩm: gỗ, ván ép, tole…