Heavy Duty Cantilever Rack

Heavy Duty Cantilever racking system

Heavy Duty Cantilever Racking is suitable for large and heavy cargo warehouse at factories, suppliers of construction chemicals, industrial applications, including metal pipes and storage column. Heavy Duty Cantilever Racking heavy load from 800 to 2000 kg / arms divided into 2 types: 1 and 2 on the one hand, Vinarack can follow orders.

 1. Kệ kho cám và thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

  Kệ kho cám và thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

  Kệ kho cám và thức ăn trong chăn nuôi gia súc, gia cầm được sử dụng để lưu trữ bảo quản các loại thức ăn tại xưởng trước khi xuất ra ngoài thị trường. Kệ kho cám có nhiều loại: heo, gà, vịt, lợn…
 2. Kệ kho ghép đôi

  Kệ kho ghép đôi

  Kệ kho ghép đôi hay còn gọi là kệ Double Deep, dòng kệ này tăng mật độ chứa pallet lên đến 50%, kệ có nhiều tầng để hàng hóa đem lại hiệu quả cao cho việc lưu trữ sản phẩm.
 3. Kệ khuôn chứa hàng kéo đẩy Vinarack

  Kệ khuôn chứa hàng kéo đẩy Vinarack

  Kệ khuôn chứa hàng kéo đẩy là loại kệ chứa hàng tải trọng nặng thường dùng trong các ngành cơ khí nặng, khuôn đúc, lưu trữ khuôn mẫu, vật tư, máy móc, thiết bị,…
 4. Cantilever rack kiểu A có mâm lưới thép

  Cantilever rack kiểu A có mâm lưới thép

  Kệ tay đỡ kiểu A lưới thép được Vinarack sản xuất chứa các loại hàng hóa dài, nặng nhẹ khác nhau và có mâm lưới thép đỡ hàng, phục vụ công nghiệp lưu trữ