Heavy Duty Cantilever Rack

Heavy Duty Cantilever racking system

Heavy Duty Cantilever Racking is suitable for large and heavy cargo warehouse at factories, suppliers of construction chemicals, industrial applications, including metal pipes and storage column. Heavy Duty Cantilever Racking heavy load from 800 to 2000 kg / arms divided into 2 types: 1 and 2 on the one hand, Vinarack can follow orders.

 1. Giá Kệ Kho Cantilever Racking Chứa Đồ Gỗ Mỹ Nghệ

  Giá Kệ Kho Cantilever Racking Chứa Đồ Gỗ Mỹ Nghệ

  Giá kệ kho Cantilever racking chứa đồ gỗ mỹ nghệ được làm từ nguyên liệu thép ngoại nhập tốt nhất, cho phép sử dụng đầy đủ các không gian từ phía bên trên mỗi cấp độ.
 2. Cantilever Racking Safety

  Cantilever Racking Safety

  Cantilever racking safety designed with sustainable materials steel, the arm firmly to store heavy and bulky goods. Designed to maximise your storage space.
 3. Giá Kệ Cantilever Rack Mạ Kẽm Nhúng Nóng

  Giá Kệ Cantilever Rack Mạ Kẽm Nhúng Nóng

  Giá kệ Cantilever rack mạ kẽm nhúng nóng đầu tư một dây chuyền khép kín với chi phí khá cao.Sau khi mạ kẽm xong,các thanh sắt này được lắp ráp thành giá kệ chứa hàng theo yêu cầu của quý khách.
 4. Industrial Cantilever Racks Ferrous Metals

  Industrial Cantilever Racks Ferrous Metals

  Industrial cantilever racks ferrous metals the arm overloaded line length and depth oversized, good strength higher storage cantilever rack more certain.
gotop