Light Duty Cantilever Rack

Light Duty Cantilever Rack corbels proper storage of long items,bulky light weight with about 300kg /arms,Light Duty Cantilever Rackeasily assembled,adjusted and spaced arms adapt to various types of goods

 1. Kệ Tay Đỡ Tải Nhẹ

  Kệ Tay Đỡ Tải Nhẹ

  Light Duty Cantilever Rack là dạng kệ tay đỡ tải nhẹ với các loại hàng hoá có chiều dài quá khổ trọng lượng nhẹ như: Ống nhựa, tấm nhựa, bìa dài,...Đa kiểu dáng.
 2. Light Duty Cantilever Rack-Kệ Tay Đỡ Tải Trọng Nhẹ

  Light Duty Cantilever Rack-Kệ Tay Đỡ Tải Trọng Nhẹ

  Light duty cantilever rack-kệ tay đỡ tải trọng nhẹ thiết kế theo công nghiệp Nhật Bản chuyên dùng chứa hàng hoá dạng thanh, tấm, ống...những mặt hàng quá tải...Cantilever rack tiết kiệm diện tích nhà kho, chi phí đầu tư thấp.
 3. Light Duty Cantilever Rack Contain Steel Pipe.

  Light Duty Cantilever Rack Contain Steel Pipe.

  We provide storage solutions Commodity Warehouse, Logistics Top of the World and the solution Light duty cantilever rack contain steel pipe.
 4. Cantilever Racking Light Duty Powder Coated

  Cantilever Racking Light Duty Powder Coated

  Cantilever Racking Light Duty Powder Coated for storing goods in size to long, bulky but lightweight shelves normally others do not get as pipes, rubber hoses.