Medium Duty Cantilever Rack

Medium Duty Cantilever Rack suitable for all kinds of great products but with an average load 800kg/tay support, The Medium Duty Cantilever Rack is designed as single or double, and also can design according to requirements.

 1. Cantilever Rack Kệ tay đỡ Vinarack

  Cantilever Rack Kệ tay đỡ Vinarack

  Cantilever Rack Giá kệ tay đỡ được thiết kế với nhiều kiểu dáng tay đỡ khác nhau, phù hợp với từng mục đích sử dụng khác nhau, như kệ tay đỡ kiểu I, kệ tay đỡ kiểu L
 2. Cantilever Racking Long Span

  Cantilever Racking Long Span

  Cantilever racking long span handle a variety of longer and bundled items. Bundles are easily loaded and retrieved with a forklift. cantilever racking long span are able to efficiently store large variable length bundles.
 3. Cantilever Rack Containing Wood Medium Duty

  Cantilever Rack Containing Wood Medium Duty

  Cantilever rack containing wood medium duty have bars like two arms embracing the wood panels fixed on the cantilever rack containing wood medium duty. Use cantilever rack containing wood medium duty to be 7 year warranty.
 4. Kệ Cantilever Trung Tải

  Kệ Cantilever Trung Tải

  Kệ cantilever trung tải hay còn gọi là cantilever rack (kệ tay đỡ) trung tải chứa hàng hoá quá khổ ở dạng trung tải, giải pháp lưu trữ nhanh chóng giữa lấy hàng bằng tay hoặc bằng xe nâng chuyên dùng.
gotop